Členství v Radě dětí a mládeže Pardubického kraje

VÝHODY ČLENSTVÍ

 • sleva na vzdělávací akce pořádané RADAMPAKem

 • bezplatné úrazové a odpovědnostní pojištění + možnost připojištění za velmi příznivé ceny – více na http://crdm.cz/pojisteni/

 • bezplatná propagace akcí (školení, tábory,...)

 • zprostředkované členství v České radě dětí a mládeže (členové RADAMPAKu jsou automaticky členy ČRDM)

 • možnost zapojení do celostátních projektů ČRDM

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členem RADAMPAKu se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která:

 • má sídlo v Pardubickém kraji

 • má volené orgány

 • pracuje s dětmi a mládeží celoročně a pravidelně

Členský poplatek v RADAMPAKu je stanoven na 500 Kč ročně za organizaci bez ohledu na počet členů.

Jak se stát členem?

Pro registraci členů využíváme systém České rady dětí a mládeže. Najdete ho na adrese https://registrace.crdm.cz/ .

Postup registace je snadný a zvládnete ho v několika málo krocích

 1. na webu https://registrace.crdm.cz/ klikněte na „nová registrace“

 2. vyplňte údaje o své organizaci a vložte stanovy

 3. v položce „Typ:“ vyberte „Člen krajské rady“ a následně „Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z.s.“

 4. proveďte registraci