O krajské radě dětí a mládeže

Krajská rada dětí a mládeže (RADAMPAK) vznikla za účelem podpory činností spolků zabývajících se prací s dětmi a mládeží v rámci Pardubického kraje. 

Své poslání naplňuje RADAMPAK tím, že podporuje činnost svých členů v oblastech propagačních, organizačních, hospodářských
a právních.

Další činností spolku je zastupování svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.